Εγκύκλιος για τα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού SARS COVID-19 για επιχειρήσεις