Το ΜΟΝΟRΟΔΙ δίνει την μοναδική ευκαιρία να υποστηρίξει άτομα μέσω εποπτειών!

Ο βασικός στόχος των εποπτειών είναι να ενισχύσει τον επαγγελματία στην καθημερινή του πρακτική και να τον ενδυναμώσει στις συμπεριφοριστικές τεχνικές και στον επαγγελματισμό του σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας.

Εποπτείες πραγματοποιούνται σε άτομα που:
 • δουλεύουν ως συνοδοί σε σχολεία
 • παρέχουν ατομικά προγράμματα στο σπίτι του περιστατικού
 • ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ή είναι πιστοποιημένοι ως Εγγεγραμμένοι Θεραπευτές Συμπεριφοράς (RBT)
 • ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ή είναι πιστοποιημένοι ως Βοηθοί Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCaBA)
 • ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως Αναλυτές Συμπεριφοράς (BCBA)

Οι εποπτείες διεξάγονται:
 • Διαδικτυακά ή/και δια ζώσης.
 • Ατομικά
 • Ομαδικά (2-10 άτομα)
 • σε ευέλικτο πρόγραμμα
 • σε χαμηλό κόστος

Η αποτελεσματική εποπτεία βασίζεται στις ατομικές ανάγκες του κάθε εποπτευόμενου:
 • Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σχετικά με την Ανάλυση Συμπεριφοράς
 • Βελτίωση επίδοσης και πραγματοποίηση στόχων
 • Παρατήρηση (δια ζώσης, video, live streaming)
 • Εκπαίδευση συμπεριφοριστικών δεξιοτήτων και ανατροφοδότηση
 • Πρακτική παρουσίαση επαγγελματικού και ηθικού μοντέλου
 • Παιχνίδι ρόλων
 • Υποστήριξη του σε περίπτωση προβληματικών συμπεριφορών, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Ανασκόπηση γραπτού υλικού (πλάνα παρέμβασης, φόρμες δεδομένων, γραφήματα)
 • Συνεχιζόμενη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εποπτειών

Με την συστηματική και συνεχή εποπτεία ο επαγγελματίας θα είναι σε θέση να*:
 • Διεξάγει αξιολογήσεις για την πραγματοποίηση συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων
 • Σχεδιάζει, οργανώνει, εφαρμόζει και να παρακολουθεί προγράμματα και συνεδρίες των περιστατικών του/της
 • Εφαρμόζει στρατηγικές και τεχνικές για την κατάκτηση νέων δεξιοτήτων βασισμένες στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
 • Εφαρμόζει στρατηγικές και τεχνικές για την μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών βασισμένες στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
 • Πραγματοποιεί μετρήσεις συμπεριφορών και δεξιοτήτων
 • Δημιουργεί γραφήματα των δεδομένων του/της
 • Εξελίξει συγκεκριμένους τομείς της λίστας δεξιοτήτων (RBT, BCaBA, BCBA)
*οι στόχοι ορίζονται ατομικά ανάλογα με το επίπεδο και την πιστοποίηση που ενδιαφέρει τον επαγγελματία.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εποπτείες σε σχέση με τις πιστοποιήσεις:

https://www.bacb.com/rbt/
https://www.bacb.com/bcba/bcba-requirements/


Θα χαρούμε πολύ να ξεκινήσουμε μαζί τις εποπτείες σας!

Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε.

Η διεπιστημονική ομάδα του Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Νευροανάπτυξη «MONOROΔΙ»