Τι είναι ο Εγγεγραμμένος Θεραπευτής Συμπεριφοράς (Registered Behavior TechnicianTM);

RBT είναι μια ειδικότητα θεραπευτή ΑΒΑ που δουλεύει υπό την εποπτεία ενός BCBA ή BCaBA (δηλαδή ενός πιστοποιημένου αναλυτή συμπεριφοράς). Η ειδικότητα αυτή δεν προϋποθέτει πτυχίο. Η κύρια ευθύνη του θεραπευτή συμπεριφοράς είναι η άμεση εφαρμογή των θεραπευτικών πλάνων που εκπονεί ο επόπτης. Επομένως ο θεραπευτής συμπεριφοράς έχει πρακτική γνώση των βασικών αρχών της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ). Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη, αφού είναι θεραπευτής πρώτης γραμμής σε προγράμματα ΑΒΑ, εφόσον γι’ αυτά έχει την ευθύνη ένας πιστοποιημένος ειδικός.
Με το πέρας της εκπαίδευσης αυτής, όσοι την παρακολούθησαν επιτυχώς θα διαθέτουν την έγκυρη γνώση να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες παρέμβασης καλύτερα και να προχωρήσουν την σταδιοδρομία τους.

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης (BACB) έχει δημιουργήσει μια λίστα καθηκόντων (task list), την οποία ο υποψήφιος ακολουθεί για να πάρει τη διαπίστευση (RBT Credential).
Πώς θα πάρω το RBT Credential μετά την εκπαίδευσή μου;               
  1. Κάνετε τη 40-ωρη εκπαίδευση (από πιστοποιημένο αναλυτή) βάσει του RBT Task List (syllabus)
  2. Περνάτε την Αξιολόγηση Επάρκειας (RBT Competency Assessment) από πιστοποιημένο αναλυτή συμπεριφοράς (θεωρία και εφαρμογή)
  3. Κάνετε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο (θα προσκομίσετε και Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εντός 45 ημερών)
  4. Εγγράφεστε στο BACB (Behavior Analyst Certification Board)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και το πιστοποιητικό, διαβάστε τις ιστοσελίδες του www.bacb.com για το RBT Credential.  

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης
Το ΜΟΝΟRΟΔΙ έχει δημιουργήσει τμήμα εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης, βάσει της Αξιολόγησης Επάρκειας (Competence Assessment) του Behavior Analyst Certification Board, για όσους ενδιαφέρονται να αξιολογηθούν ως Θεραπευτές Συμπεριφοράς και δεν έχουν άλλη κατάλληλη δυνατότητα να ασκηθούν στις δεξιότητες εφαρμογής θεραπειών συμπεριφοράς ΑΒΑ.

Η συμμετοχή στο τμήμα πρακτικής είναι αποκλειστικά για όσους θέλουν να αποκτήσουν τον τίτλο Registered Behavior Technician. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η βεβαίωση παρακολούθησης της 40-ωρης εκπαίδευσης RBT.

Η Αξιολόγηση Επάρκειας μπορεί να πραγματοποιηθεί και αυτή στο ΜΟΝΟRΟΔΙ.


Ποιοι είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα;
Οποιοσδήποτε μπορεί να λάβει μέρος στην εκπαίδευση RBT. Απαιτείται μόνο η θέληση για γνώση και η βούληση για επαγγελματική πρόοδο, μαζί με το πάθος να βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη.
Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα RBT πρέπει:
  • Να είστε ενήλικος/η
  • Να έχετε τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου

Πληροφορίες για τη 40-ωρη εκπαίδευση δείτε https://monorodi.com/index.php/ypiresies-gia-eidikous/40-aba-seminario