Το ΜΟΝΟRΟΔΙ δίνει την μοναδική ευκαιρία να υποστηρίξει άτομα μέσω εποπτειών!

Ο βασικός στόχος των εποπτειών είναι να ενισχύσει τον επαγγελματία στην καθημερινή του πρακτική και να τον ενδυναμώσει στις συμπεριφοριστικές τεχνικές και στον επαγγελματισμό του σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας.

Εποπτείες πραγματοποιούνται σε άτομα που:

 • δουλεύουν ως συνοδοί σε σχολεία
 • παρέχουν ατομικά προγράμματα στο σπίτι του περιστατικού
 • ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ή είναι πιστοποιημένοι ως Εγγεγραμμένοι Θεραπευτές Συμπεριφοράς (RBT)
 • ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ή είναι πιστοποιημένοι ως Βοηθοί Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCaBA)
 • ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως Αναλυτές Συμπεριφοράς (BCBA)

Οι εποπτείες διεξάγονται:

 • Διαδικτυακά ή/και δια ζώσης.
 • Ατομικά
 • Ομαδικά (2-10 άτομα)
 • σε ευέλικτο πρόγραμμα
 • σε χαμηλό κόστος

Η αποτελεσματική εποπτεία βασίζεται στις ατομικές ανάγκες του κάθε εποπτευόμενου:

 • Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σχετικά με την Ανάλυση Συμπεριφοράς
 • Βελτίωση επίδοσης και πραγματοποίηση στόχων
 • Παρατήρηση (δια ζώσης, video, live streaming)
 • Εκπαίδευση συμπεριφοριστικών δεξιοτήτων και ανατροφοδότηση
 • Πρακτική παρουσίαση επαγγελματικού και ηθικού μοντέλου
 • Παιχνίδι ρόλων
 • Υποστήριξη του σε περίπτωση προβληματικών συμπεριφορών, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Ανασκόπηση γραπτού υλικού (πλάνα παρέμβασης, φόρμες δεδομένων, γραφήματα)
 • Συνεχιζόμενη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εποπτειών

Με την συστηματική και συνεχή εποπτεία ο επαγγελματίας θα είναι σε θέση να*:

 • Διεξάγει αξιολογήσεις για την πραγματοποίηση συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων
 • Σχεδιάζει, οργανώνει, εφαρμόζει και να παρακολουθεί προγράμματα και συνεδρίες των περιστατικών του/της
 • Εφαρμόζει στρατηγικές και τεχνικές για την κατάκτηση νέων δεξιοτήτων βασισμένες στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
 • Εφαρμόζει στρατηγικές και τεχνικές για την μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών βασισμένες στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
 • Πραγματοποιεί μετρήσεις συμπεριφορών και δεξιοτήτων
 • Δημιουργεί γραφήματα των δεδομένων του/της
 • Εξελίξει συγκεκριμένους τομείς της λίστας δεξιοτήτων (RBT, BCaBA, BCBA)

 *οι στόχοι ορίζονται ατομικά ανάλογα με το επίπεδο και την πιστοποίηση που ενδιαφέρει τον επαγγελματία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εποπτείες σε σχέση με τις πιστοποιήσεις:

https://www.bacb.com/rbt/

https://www.bacb.com/bcba/bcba-requirements/

https://www.bacb.com/bcaba/bcaba-requirements/

 

Θα χαρούμε πολύ να ξεκινήσουμε μαζί τις εποπτείες σας!

Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε.

Η διεπιστημονική ομάδα του Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Νευροανάπτυξη «MONOROΔΙ».

 

 Κλινική Άσκηση

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Αναλυτών Συμπεριφοράς (BACB) απαιτεί.

Το Μονορόδι δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες, που παρακολουθούν την Εκπαίδευση να εποπτεύουν από πιστοποιημένους Έλληνες BCBA.

 Σκοπός:

Ο σκοπός των εποπτειών είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων ακολουθώντας τον Κώδικα Δεοντολογίας  (Professional and Ethical Compliance Code for Behavior Analysts) και το 5th Edition Task List. Επίσης, σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση, οι εποπτευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στρατηγικές και τεχνικές, που θα υποστηρίξουν την εξέλιξή τους στην Ανάλυση Συμπεριφοράς

 Το πρόγραμμα προσφέρει τις παρακάτω επιλογές δια ζώσις ή διαδικτυακά:

 • ατομική εποπτεία (1:1)
 • ομαδική εποπτεία (2-4 άτομα)
 • ατομική εποπτεία + πρακτική άσκηση στο Μονορόδι

Κατευθυντήριες  και προαπαιτούμενα  για ABA Εποπτείες (με βάση τoυς κανονισμούς που έχει θεσπίσει το BACB):

 • Οι εποπτευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν εποπτείες με αναγνωρισμένους Έλληνες μετά την έναρξη του BACB® coursework
 • Οι εποπτευόμενοι πρέπει να δουλεύουν με περιστατικά (προσωπικά ή του κέντρου) σχετιζόμενα με την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς, τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα, αλλά όχι παραπάνω από 30 ώρες την εβδομάδα, σε μια περίοδο εποπτείας δύο εβδομάδων (independent fieldwork hours).
 • Θα εποπτεύονται τουλάχιστον μία φορά ανά 2 εβδομάδες για το 5% των συνολικών εποπτευόμενων ωρών τους.
 • Στις απαιτούμενες ώρες εποπτειών για την πιστοποίηση, μπορούν να προσμετρηθούν οι ώρες που οι εποπτευόμενοι θα ενασχολούνται με δραστηριότητες, εστιάζοντας στη μάθηση καινούργιων αναλυτικών δεξιοτήτων με βάση το BACB® 4th Edition Task List.
 • Oι εποπτευόμενοι θα δουλεύουν με πολλαπλά περιστατικά κατά την διάρκεια της εποπτευόμενης περιόδου υπό την καθοδήγηση του επόπτη.

 Πώς θα διεξάγονται οι εποπτείες;

Οι εποπτείες θα διεξάγονται δια ζώσης (ομαδικές ή ατομικές στο Μονορόδι) ή μέσω skype (ατομικές) για 1 ώρα ανά εβδομάδα ή 2 ώρες ανά 15 ημέρες. Ημέρες και ώρες θα κανονίζονται ατομικά με τον επόπτη, όπου θα ακολουθεί και υπογραφή συμβολαίου.

Οι εποπτείες θα καλύπτουν θέματα σχετικά με τα items του 4th edition task list of the Behavior Analysts Certification Board and Professional and Ethical Compliance Code for Behavior Analysts. Επίσης, θα περιλαμβάνουν ανασκόπηση και ανατροφοδότηση της πρακτικής άσκησης, συζήτηση τρεχόντων θεμάτων και ερευνών, πάντα στοχεύοντας στις ατομικές ανάγκες κάθε εποπτευομένου.

 Πώς θα γίνεται η πρακτική άσκηση;

Ο εποπτευόμενος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει συνεδρίες με περιστατικά του κέντρου υπό την παρουσία επόπτη. Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση στους νέους επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται να δουλέψουν με παιδιά με στο φάσμα του αυτισμού, Asperger και ΔΕΠ-Υ. Με την σταδιακή και συστηματική  καθοδήγηση του επόπτη, ο εποπτευόμενος θα είναι σε θέση να οργανώνει μια συνεδρία, να διεκπεραιώνει ανάλογα προγράμματα βασισμένα στην φιλοσοφία του ΑΒΑ και να εφαρμόζει στρατηγικές και τεχνικές της Εφαρμοσμένης Αναλυσης Συμπεριφοράς σε ατομικό επίπεδο ή σε ομάδα με βάση τα items του 4th edition task list.