Το ΜΟΝΟROΔΙ βρίσκεται δίπλα στην Οικογένεια και την καθοδηγεί  αποτελεσματικά όσον αφορά τις Ασφαλιστικές Παροχές που παρέχει το Κράτος και δικαιούνται τα παιδιά.

Βήματα μετά την Αξιολόγηση και Διάγνωση του παιδιού.

-Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του παιδιού και δοθεί η διάγνωση, οι γονείς για να ανταποκριθούν στις Θεραπευτικές Παρεμβάσεις του παιδιού τους  μπορούν και  απευθύνονται  στον Δημόσιο Κρατικό Φορέα ΕΟΠΥ για να αποζημιωθούν με βάση την τιμολογιακή πολιτική που ισχύει σύμφωνα με την διάγνωση που έχει το παιδί.

– Τα παιδιά που είναι διαγνωσμένα, πέραν των ασφαλιστικών εισφορών που δικαιούνται,  επωφελούνται επίσης με το Προνοιακό Επίδομα από το Κράτος.