Καθοδήγηση Γονέων

Ειδική αγωγή και Καθοδήγηση γονέων 
Η Ειδική Αγωγή στο πρόγραμμα του παιδιού έχει σκοπό να του δώσει σχολικού τύπου γνώσεις και συμπεριφορές κατάλληλες για την ηλικία του.

Η Καθοδήγηση των γονέων μέσω συμβουλευτικής, έχει σκοπό την εξέλιξη της αυτονομίας του παιδιού και την ποιότητα ζωής της οικογένειας. Η συμπεριφορά του παιδιού μπορεί να δημιουργεί τριβές με τους γονείς του, αφού μέσα σε μια οικογένεια η αλληλεπίδραση γονέα και παιδιού είναι αμοιβαία. Ο γονέας πιέζεται και έμμεσα όταν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των παιδιών της οικογένειας. Αυτό μπορεί να προκαλεί μια άσχημη ατμόσφαιρα στο σπίτι και να βλάπτει την ποιότητα ζωής.

Προβλήματα επίσης δημιουργούνται από την υπερπροστατευτικότητα των γονέων, που δεν αφήνουν το παιδί να προσπαθεί να τα καταφέρνει μόνο του, με αποτέλεσμα στο τέλος οι γονείς να κουράζονται περισσότερο με τη φροντίδα του παιδιού.

Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ποτέ τις ψυχοπιεστικές και συναισθηματικές καταστάσεις μέσα από τις οποίες έχει περάσει ή περνά ένας γονέας (ανακάλυψη της διάγνωσης, κατάθλιψη, άγχος, κούραση, απογοήτευση, οικονομική πίεση). Αυτές οι φάσεις μπορεί να είναι σύντομες ή το αντίθετο. Είναι αναμενόμενο να αντανακλούν και πάνω στην ποιότητα της συνεργασίας των γονέων με τους θεραπευτές. Ειδικά οι ματαιώσεις, εγκυμονούν έναν υπαρκτό κίνδυνο συναισθηματικής εξάντλησης (burnout) και πλήρους αποεπένδυσης.

Επιδίωξη της Καθοδήγησης γονέων επομένως είναι η αλλαγή στη δική τους συμπεριφορά στο μέτρο του εφικτού και η εμπιστοσύνη τους ότι μπορούν να κάνουν το παιδί τους πιο ικανό και ανεξάρτητο.

Parent-Implemented Interventions
Η παρέμβαση από γονέα βάζει τον γονέα να χρησιμοποιεί απευθείας με το παιδί του εξατομικευμένες τεχνικές για να αυξήσει τις θετικές ευκαιρίες μάθησης και την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων. Οι γονείς μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις τεχνικές στο σπίτι και στην κοινότητα μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων.