Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης, στις 4 Μαΐου 2017 ( ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1) προκύπτει η εξής σύνθεση του Δ.Σ. του Σωματείου με την επωνυμία "Εκπαιδευτική Εταιρία για την Νευροανάπτυξη" με το διακριτικό τίτλο "ΜΟΝΟRΟΔΙ" :
 

Πρόεδρος και Ταμίας

 

Μαρία Βρούντζου

Αντιπρόεδρος

 

Σταυρούλα Παγώνη

Γεν. Γραμματέας

 

Πέτρος Μαριολόπουλος

Μέλος

 

Γεωργία Ξυνή

Μέλος

 

Άννα Πλέσσα

1ο Αναπληρωματικό Μέλος ​

 

Ειρήνη Κοκκινάκη

2ο Αναπληρωματικό Μέλος​

 

Λάμπρος Σερακιώτης

3ο Αναπληρωματικό Μέλος​

 

Αντωνία Καλύβα