Υπηρεσίες Τηλευγείας (telehealth) / ABA & Covid-19

Αντιλαμβανόμενοι τις αλλαγές και τις δυσκολίες που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας, αλλάζουμε και εμείς, προσαρμοζόμενοι στις νέες συνθήκες. ‘Κρατάμε αποστάσεις, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε κοντά σας’, καθώς θεωρούμε υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με νέους τρόπους επικοινωνίας. Γνωρίζοντας ότι η αποχή από κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα, όπως και οι ριζικές αλλαγές της καθημερινότητας, μπορεί να οδηγήσουν σε παλινδρόμηση και να δημιουργήσουν νέες ανάγκες, θεωρούμε σημαντική την κάθε είδους παροχή υπηρεσίας προς εσάς και τα παιδιά σας. Ως εκ τούτου, το Σωματείο «MONOROΔΙ», παραμένει στο πλευρό σας, προσφέροντας τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Υπηρεσίες τηλευγείας (telehealth)
  • Διαδικτυακά σεμινάρια
Image

Δείγματα από συνεδρίες

Πηγή: behaviorbabe.com
Πηγή: behaviorbabe.com
Πηγή: behaviorbabe.com

Υπηρεσίες Τηλευγείας

Οι παρεμβάσεις Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) αποτελούν κοινά αποδεκτό και αναγνωρισμένο κομμάτι της φροντίδας και εκπαίδευσης των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Οι παρεμβάσεις αυτές, που κανονικά πραγματοποιούνται δια ζώσης, μπορούν να αυξήσουν τις προσαρμοστικές δεξιότητες και να μειώσουν προβληματικές συμπεριφορές στα άτομα με ΔΑΦ, συμπεριλαμβανομένων των συμπεριφορών που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνες για τα ίδια τα άτομα ή για τους άλλους.

Η πανδημία του Covid-19 και τα ληφθέντα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού δημιούργησαν σε παγκόσμιο επίπεδο άνευ προηγουμένου προκλήσεις στη συνέχιση της φροντίδας των πελατών μας με ΔΑΦ. Αίφνης και πολύ γρήγορα, έγινε αισθητή η ανάγκη να στραφούμε σε νέους τρόπους επικοινωνίας και να εκπαιδευτούμε σε σύγχρονες μεθόδους τηλεκπαίδευσης. Οι πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις για τη σταδιακή άρση των μέτρων κρίνουν επιβεβλημένη τη συνέχιση της εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι δυνατό. Οι πάροχοι των υπηρεσιών καλούνται να αναλογιστούν με προσοχή, εάν και πώς, θα συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όταν οι δια ζώσης συνεδρίες ενέχουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού για τους ίδιους, τους μαθητές, τις οικογένειες και το προσωπικό τους. Το μοντέλο παροχής «Υπηρεσιών Απομακρυσμένης Θεραπείας» (telehealth) έρχεται να βοηθήσει στη διασφάλιση της συνέχισης παροχής των απαραίτητων θεραπειών εν μέση της κρίσης του Covid-19. 

Καθώς η κρίση του Covid-19 ξεδιπλώνεται και η ανάγκη για την τήρηση της κοινωνικής απόστασης και των υπόλοιπων μέτρων υγιεινής και προστασίας της δημόσιας υγείας προδιαγράφεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι απολύτως απαραίτητο να προσαρμοστούμε γρήγορα στις νέες συνθήκες και να υιοθετήσουμε νέα μοντέλα, με επιστημονικά τεκμηριωμένη επιτυχία για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού για τα παιδιά μας και της οικογένειές τους. Σε χώρες του εξωτερικού έχει ήδη ενσωματωθεί στα θεραπευτικά προγράμματά τους το μοντέλο της απομακρυσμένης εκπαίδευσης. Το μοντέλο αυτό είναι ένα μέσο παροχής υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και δεν αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία στη φροντίδα υγείας. Είναι ένα εργαλείο, το οποίο έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, κυρίως στις Η.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών για θεραπευτικές παρεμβάσεις σε οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες ΑΒΑ. Οι πρόσφατες εξελίξεις λόγω της πανδημίας Covid-19 και η ανάγκη τήρησης της κοινωνικής απόστασης έδωσαν ταχύτατη ώθηση στην εφαρμογή και ευρεία χρήση του μοντέλου αυτού, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες σε άτομα και τις οικογένειές τους, που τις έχουν ανάγκη τώρα περισσότερο από ποτέ.

Οι υπηρεσίες απομακρυσμένης θεραπείας μπορούν να παρασχεθούν με ποικίλους τρόπους και να λάβουν χώρα σύγχρονα και ασύγχρονα. Η σύγχρονη μετάδοση/εκπαίδευση αφορά στη ζωντανή σύνδεση με ήχο και εικόνα μεταξύ του εκπαιδευτή και του πελάτη. Αυτός είναι και ο πιο διαδεδομένος και συχνά ο μόνος αποδεκτός τρόπος ανάμεσα στην κοινότητα των Αναλυτών και Θεραπευτών Συμπεριφοράς. Η ασύγχρονη μετάδοση/εκπαίδευση περιλαμβάνει τη μεταφορά καταγραφών, όπως βίντεο, δεδομένα, αναφορές ή άλλες σημαντικές πληροφορίες για την επισκόπησή τους από τον Αναλυτή/Θεραπευτή συμπεριφοράς σε ύστερο χρόνο. H τήρηση του απορρήτου και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών εξασφαλίζεται με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών (π.χ. Zoom, Microsoft teams), που είναι ενδεδειγμένα από τον HIPAA και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς απορρήτου και ασφαλείας στο διαδίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως Αναλυτές και Θεραπευτές Συμπεριφοράς, εν μέσω της κρίσης του Covid-19 ερχόμαστε αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα, όταν έρχεται η στιγμή να καθορίσουμε πώς θα συνεχίσουμε τη φροντίδα των οικογενειών μας. Όσοι θεραπευτές αποφασίσουν να παρέχουν «Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Θεραπείας» είναι σημαντικό να έχουν την απαραίτητη εξοικείωση, έχοντας λάβει προηγουμένως εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτές, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Αυτό προϋποθέτει έναν σχεδιασμό προγραμμάτων που:

  1. Θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ευημερία των οικογενειών και του προσωπικού
  2. Θα διατηρούν τη συνέχιση των υπηρεσιών προς τις οικογένειες που έχουν ανάγκη
  3. Θα φροντίζουν την οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού και τη συνέχιση της λειτουργίας του
  4. Θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη χρήση των διαθέσιμων πόρων και υλικού
  5. Θα εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές προστασίας και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων
  6. Θα υποστηρίζουν την κοινότητα και τα μέλη της κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής

Σε κάθε περίπτωση στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με την ίδια ποιότητα που υπάρχει στις θεραπευτικές παρεμβάσεις που γίνονταν μέχρι πρόσφατα δια ζώσης και να δοθεί η ευκαιρία να διευρύνουμε τη χρήση του μοντέλου αυτού και σε οικογένειες σε απομακρυσμένες περιοχές, που έχουν ανάγκη θεραπευτικών προγραμμάτων, αλλά δεν υπάρχει στην περιοχή τους η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών τους.

 

Η ΟΜΑΔΑ “MONORΟΔΙ”

Υπηρεσίες

Παρεχόμενες υπηρεσίες τηλευγείας (telehealth)

Οι συνεδρίες απομακρυσμένης θεραπείας θα αφορούν αποκλειστικά το παιδί ή την οικογένειά του. Η συχνότητα και η διάρκειά τους θα ορίζονται σε συνεννόηση με τον θεραπευτή, ο οποίος θα έχει λάβει υπόψη του τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συνεδρίες για το παιδί

Στις συνεδρίες αυτές συμμετέχει μόνο το παιδί και ο θεραπευτής. Ανάλογα με την χρονολογική ηλικία και το επίπεδο λειτουργικότητας  του παιδιού, μπορεί να συμμετέχει και ο γονέας, ώστε να βοηθά το παιδί να ανταποκριθεί κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνεδρίας. Το περιεχόμενο των συνεδριών αυτών ορίζεται από τη στοχοθεσία, η οποία αφορά κατά κύριο λόγο την εκπαίδευση νέων δεξιοτήτων. Ενδεικτικά, το παιδί εκπαιδεύεται στην ανάπτυξη και βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά), δεξιοτήτων που αφορούν τις επιτελικές λειτουργίες (π.χ. οργάνωση και σχεδιασμό μιας δραστηριότητας, επίλυση προβλήματος), δεξιοτήτων που αφορούν το λόγο και την επικοινωνία (π.χ. φωνολογική ενημερότητα, έκφραση και αντίληψη λεξιλογίου).

Συνεδρίες για εφήβους (mentoring)

Στις συνεδρίες αυτές συμμετέχουν μόνο ο έφηβος και ο θεραπευτής. Το περιεχόμενο των συνεδριών αυτών ορίζεται από τη στοχοθεσία για απόκτηση νέων δεξιοτήτων και μείωση κοινωνικά μη αποδεκτών συμπεριφορών. Ο έφηβος εκπαιδεύεται με διάφορες τεχνικές να αυτοπαρατηρεί τη συμπεριφορά του και να αυτοδιαχειρίζεται αρνητικά συναισθήματα. Επίσης, μαθαίνει πώς να δημιουργεί μια ημερήσια ρουτίνα αξιοποιώντας λειτουργικά τον ελεύθερο χρόνο του μέσω ενασχόλησης με μια ποικιλία δραστηριοτήτων. Οργανώνει τον προσωπικό του χώρο και μαθαίνει να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές του υποχρεώσεις (π.χ. μελέτη).

Συνεδρίες για την οικογένεια

Τα είδη των συνεδριών για την οικογένεια θα μπορούσαν να αφορούν είτε υποστηρικτική συμβουλευτική είτε ψυχοεκπαίδευση. Στην υποστηρικτική συμβουλευτική, ο θεραπευτής δίνει κάποιες συμβουλές - απλές οδηγίες στην οικογένεια που αφορούν είτε το παιδί είτε τη σχέση μεταξύ των μελών της οικογένειας (π.χ. σχέση μεταξύ αδελφών). Επίσης, γίνεται αναφορά στο συναίσθημα της οικογένειας (με ενσυναισθητική στάση του θεραπευτή) και ιδέες για τη διαχείριση αυτού του συναισθήματος. Στόχος της συμβουλευτικής είναι η συναισθηματική αποφόρτιση των μελών της οικογένειας.

Στην ψυχοεκπαίδευση, ο θεραπευτής προσπαθεί να καθοδηγήσει την οικογένεια να εντοπίσει και να αποδεχθεί τις δυσκολίες του παιδιού, οι οποίες προέρχονται από τη διαταραχή. Ταυτόχρονα, εκπαιδεύει την οικογένεια να διαχειρίζεται προβληματικές συμπεριφορές και να εκπαιδεύει νέες δεξιότητες, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του παιδιού και της οικογένειας. Η οικογένεια μαθαίνει και εφαρμόζει συγκεκριμένες τεχνικές  για να πετύχει το σκοπό αυτό μέσα από συστηματική καθοδήγηση και ανατροφοδότηση από τον θεραπευτή. Οι συνεδρίες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα. Η συχνότητά τους ορίζεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες της οικογένειας.