Μετεκπαίδευση στη Παρέμβαση Απρόσφορων Συμπεριφορών

Μετεκπαίδευση-ΙΙ

Για 3η συνεχόμενη Χρονιά!
 
Οι εγγραφές άνοιξαν για την σχολική περίοδο 2017-2018.
 
Απαραίτητη για την Συμμετοχή είναι η πρακτική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε προγράμματα ΑΒΑ και κάποιας θεωρητικής κατάρτισης ΑΒΑ. Επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας σε περίπτωση που έχετε ειδικό ενδιαφέρον.
 
Μέγιστος αριθμός Συμμετεχόντων: 8
Σύνολο Ωρών: 32 ώρες
 
Σε ποιούς απευθύνεται: 
Το Μονορόδι προσφέρει την μοναδική ευκαιρία στους νέους Έλληνες επαγγελματίες (σε τελειόφοιτους και νέους απόφοιτους σχολών ψυχολογίας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, παιδαγωγικών και επαγγελμάτων υγείας) να εκπαιδευτούν στην λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς και να σχεδιάσουν μαζί με τον επόπτη προγράμματα διαχείρισης συμπεριφορών μέσα στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης στο πεδίο των ΔΑΦ/Asperger, ΔΕΠ-Υ. Οι παρεμβάσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και μόνο ενισχυτικές για όλη την ομάδα!
 
Περιεχόμενα του Προγράμματος:
Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν αξιολόγηση προβληματικών συμπεριφορών βασιζόμενοι στην Πειραματική Ανάλυση της λειτουργίας Προβληματικών Συμπεριφορών. Επίσης θα εκπαιδευτούν στις Παρεμβάσεις Συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση και παρέμβαση θα γίνει με πραγματικό περιστατικό που θα δωθεί από το Κέντρο Μονορόδι. Θα συζητηθεί εκτενέστερα αν θα συμπεριληφθούν και περιστατικά των συμμετεχόντων.
Ειδικά θέματα που θα συζητηθούν είναι : Παρεμβάσεις στην Λειτουργική Επικοινωνία, Αυτο-Τραυματικές Συμπεριφορές, Επιθετικότητα, απουσία ανταπόκρισης, biobehaviour pharmacology.

Συναντήσεις Εργαστηρίων: θα ανακοινωθούν σύντομα

Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 μέρη

Θεωρητικά Εργαστήρια:
Οι συμμετέχοντες θα επικαλεστούν να παρακολουθήσουν τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και να απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης.
Α) Μέρος : Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε εργαλεία αξιολόγησεις προβληματικών συμπεριφορών. Συγκεκριμένα στη λήψη συνέντευξης, παρατήρησης και μέτρησης προβληματικών συμπεριφορών, χρήση rating scales με σκοπό την εύρεση της λειτουργία της συμπεριφοράς. 
Β) Μέρος : Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην πειρματική αξιολόγηση προβληματικών συμπεριφορών (Functional Analysis & Types of Implementations) 
Γ) Μέρος : Συνήθεις Παρεμβάσεις Διαχείρισης Συμπεριφοράς

Πρακτικά Εργαστήρια:
Οι συμμετέχοντες θα κάνουν μια αξιολόγηση και παρέμβαση με πραγματικό περιστατικό που θα τους δώσει ο επόπτης. Οι συναντήσεις θα γίνουν σε συννενόηση με τον καθορισμένο επόπτη. 
Α) Μέρος :  Ομάδα συζήτησης περιστατικού και σχεδιασμός αξιολόγησης
Β) Μέρος: Εφαρμογή Αξιολόγησης παρουσία επόπτη με πραγματικό περιστατικό
Γ) Μέρος: Έναρξη Παρέμβασης μαζί με Επόπτη με πραγματικό περιστατικό
Δ) Μέρος: Ομάδα συζήτησης παρουσίαση περιστατικού. Θα δωθεί και αναφορά έκθεσης από τους εκπαιδευόμενο.